Vi behandler utrangert kabel, metaller og trafoer

KMT Gjenvinnings har satt seg som mål å løse et stort samfunnsproblem ved å finne frem til en forsvarlig og miljøvennlig behandling av utrangerte trafoanlegg og elektriske kabler.  Behandlingen må gi en høy gjenvinningsgrad av metaller og en bedre utnyttelse av produksjonsavfall (plast). Samtidig må den kunne oppfylle krav og forventninger fra våre interesseparter, nemlig konsesjonsmyndighetene og våre kunder samt stille krav til leverandører. Sist, men ikke minst, vil vi alltid være våkne for forbedringsmuligheter. Slik vil vi støtte miljøarbeidet både i Norge og internasjonalt.  

Anlegget på Linnestad har tillatelse til en årlig behandling av 65 000 tonn EE – avfall og 20 000 tonn kabel under EAL kode 17.04.10, 25 000 tonn utrangerte kjøretøy og 20 000 tonn stål og metaller.

4 Juli 2015 stod vårt granuleringsanlegg ferdig og etter 2,5 års drift er vi svært stolte av å kunne si at vi har nådd våre målsettinger hva gjelder materialgjenvinning av komplekse kabler.

Vi har vårt første driftsår hatt fokus på å teste mulighetene til anlegget, samt gjort forbedringer underveis.

Vi har klart følgende det første driftsåret

- Gjenvinne plast, stål og metaller fra telekabel med fett.

- Gjenvinne kabel med kevlar

- Gjevinne alle typer jordkabler med olje og fett.

- Gjenvinne ferall line

I tillegg har vi kjøpt Letbæk plast sin fabrikk i Ølgod som produserer plastføtter til bygg og anleggs gjerder, samt kumlokk og andre plastprodukter til vei og anleggsindustrien. For mer informasjon om fabrikken se avd Ølgod under avdelinger.

  

Kort om KMT Gjenvinning AS

38 ansatte

- Omsatte i 2017 for  ca 210 millioner med positivt resultat,  

- Mottok i overkant av 15 000 tonn med kabler, metaller og trafoer i 2017

- Har 1 avdeling i Norge og 3 avdelinger i Danmark

- Har besluttet å satse på tilsvarende anlegg i Sverige i 2018

- Er RENAS innsamlings og behandlingsanlegg for kabel.